Serviciul Administrativ • Preşedinte Filiala   acad. Emil Burzo  - tel. şi fax: 0264 597356
 • Contabil Şef   ec. Dumitru Panta - tel şi fax: 0264 596889
 • Secretariat - registratură  tel şi fax: 0264 592363
  • Fizeșan Alexandra - referent I
  • Florentina Gligan - referent III
 • Compartiment resurse-umane - salarizare
  • Ramona Pop - insp. specialitate I - tel: 0264 592820
  • Simona Boşca- insp. specialitate I  - tel: 0264 592363
 • Compartiment contabilitate tel şi fax: 0264 594034
  • Claudia Moldovan - insp. specialitate I
  • Gabriela PÔrvu - insp. specialitate I
  • Pușcaș Geleriu Lenuța - insp. specialitate I
 • Compartiment audit tel şi fax: 0264 594034
  • Valeria Cora - insp. specialitate I
 • Compartiment juridic tel: 0264 592363
  • Narcisa Cozea - consilier juridic
 • Compartiment granturi tel: 0264 592820
  • Anca Turcu - insp. specialitate I
 • Compartiment financiar - casierie tel: 0264 592363
  • Mihaela Felecan - funcţionar
  • Floare Pripon - referent II
 • Compartiment achiziţii publice - tehnic-administrativ
  • Nicula Gabriela-Maria - insp. specialitate I, achiziţii publice tel: 0264 594034
  • Florin Fulea - insp.specialitate I - tehnic-administrativ tel: 0264 592363
  • Gheorghe Georgiu - muncitor calificat I - administrativ
  • Nicolae Miszti - muncitor calificat I - administrativ