Achizitii Publice

Resurse umane

Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie ”George Barițiu” – Departamentul de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca, Specialitatea Psihologie.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de de asistent I, normă întreagă, perioadă determinată, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de Auditor gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată, în cadrul Aparatului Funcţional.

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATE FINALE


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de director adjunct la Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca - Departamentul de Cercetări Socio-Umane

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS