Achizitii Publice

Resurse umane

 

Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară "Sextil Pușcariu" Cluj- Napoca, Specialitatea filologie-paleografie.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific, perioadă determinată, la Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, Specialitatea Istorie contemporană.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific II la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie literară.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Specialitatea Onomastică.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie modernă - Evolulia Transilvaniei în sec.al XIX-lea.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr.9, scoate la concurs un post de bibliotecar II (S), 1/2 normă, în cadrul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA SCRISA

REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA INTERVIU

REZULTATELE FINALE


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific I la Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, specialitatea Epoca migrațiilor și medievală


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, specialitatea lexicologie-lexicografie română

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, anunță scoaterea la concurs a postului contractual vacant de secretar științific la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie ”George Barițiu” Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie modernă – Evoluția Transilvaniei în sec.al XIX-lea

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III, 1/2 normă, la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca,
Specialitatea istorie modernă

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific, 1/2 normă, la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca,
Specialitatea istorie modernă

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare la Institutul de Calcul ”Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, în domeniul analiză numerică, metode numerice pentru ecuații diferențiale

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează examen de promovare
 pentru ocuparea unui post de executie vacant:
Bibliotecar I (S), 1/2 normă, pe durată nedeterminată, in cadrul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Specialitatea filologie-paleografie


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca, Specialitatea istorie medie

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific I la Institutul de Calcul ”Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca,
în domeniul Modelare numerică


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată,
în cadrul Aparatului Funcțional – Serviciul Contabilitate

Proces verbal selecție dosare

Rezultatele finale


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific I la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie contemporană - Relații politico-militare în epoca contemporană (1918-1948)

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. Specialitatea Specialitatea Istorie modernă - Evoluția Transilvaniei în sec. al XIX-lea

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II, 1/2 normă, la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie modernă - Istoria Transilvaniei între secolele XVIII-XX


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie moderna - Evoluția Transilvaniei în sec. al XIX-lea

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific la Institutul de Calcul "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca. Domeniul analiză numerică, metode numerice pentru ecuații diferențiale ordinare și cu derivate parțiale.

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie literară.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de cercetător științific, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie literară.

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de asistent de cercetare, perioadă determinată, la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca. Specialitatea filologie-paleografie

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Aparatului Funcțional - Serviciul Contabilitate

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate proba interviu

REZULTAT FINAL


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Referent, gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Aparatului Funcțional – Secretariat

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Proces verbal de soluționare a contestației pentru proba scrisă

Rezultate proba interviu

Proces verbal soluționare contestații proba interviu

Rezultate finale concurs referent


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Aparatului Funcțional – Serviciul Contabilitate

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisă


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. specialitatea Istoria culturii in epoca contemporană

Rezultate


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific II, l/2 normă la Colectivul din Cluj-Napoca al Institutului de Speologie "Emil Racoviță", specialitatea geologie


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific la Institutul dc Calcul "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca, în domeniul analiză numcrică, metode numerice pentru ecuații diferențiale ordinare și cu derivate parțiale

Tematica concursului


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I la Institutul dc Calcul "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca, în domeniul modelare numerică, metode Monte-Carlo


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I la Institutul de Lingvistică și lstorie Literară "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca, specialitatea istorie literară


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific III, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și lstorie Literară "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca, specialitatea dialectologie

Tematica concursului


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată, în cadrul Aparatului Funcțional – Serviciul Contabilitate

PROCES-VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Referent, gradul I, 1/2 normă, perioadă determinată, în cadrul Aparatului Functional

PROCES-VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL


Academia Română Filiala Cluj-Napoca anuntă scoaterea la concurs a postului de conducere, director la Biblioteca Academiei Române Filiala Ciuj-Napoca


PROCES-VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL


PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE ASISTENT I, PERIOADA DETERMINATA

Rezultate proba scrisă

Rezultate finale


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare la Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, specialitatea istoria premodernă a Transilvaniei, secolele XVII – XVIII


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de asistent I, normă întreagă, perioadă determinată, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs două posturi de operator I, 1/2 normă, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

Rezultate proba scrisă si practică

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

 


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, specialitatea dialectologie


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III, 1/2 normă, perioadă determinată, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, specialitatea istorie literară


 

Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, specialitatea astrofizică
în domeniul radio