Achizitii Publice

Resurse umane

 

Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de Auditor gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată, în cadrul Aparatului Funcţional.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de director adjunct la Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca - Departamentul de Cercetări Socio-Umane


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară "Sextil Pușcariu" Cluj- Napoca, Specialitatea filologie-paleografie.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific, perioadă determinată, la Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, Specialitatea Istorie contemporană.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific II la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie literară.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Specialitatea Onomastică.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie modernă - Evolulia Transilvaniei în sec.al XIX-lea.

REZULTATELE CONCURSULUI


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr.9, scoate la concurs un post de bibliotecar II (S), 1/2 normă, în cadrul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA SCRISA

REZULTATELE OBTINUTE LA PROBA INTERVIU

REZULTATELE FINALE


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific I la Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca, specialitatea Epoca migrațiilor și medievală


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, specialitatea lexicologie-lexicografie română

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, anunță scoaterea la concurs a postului contractual vacant de secretar științific la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie ”George Barițiu” Cluj-Napoca, Specialitatea Istorie modernă – Evoluția Transilvaniei în sec.al XIX-lea

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III, 1/2 normă, la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca,
Specialitatea istorie modernă

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific, 1/2 normă, la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca,
Specialitatea istorie modernă

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare la Institutul de Calcul ”Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, în domeniul analiză numerică, metode numerice pentru ecuații diferențiale

REZULTATE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează examen de promovare
 pentru ocuparea unui post de executie vacant:
Bibliotecar I (S), 1/2 normă, pe durată nedeterminată, in cadrul Bibliotecii Academiei Române Filiala Cluj-Napoca


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, Specialitatea filologie-paleografie


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca, Specialitatea istorie medie

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific I la Institutul de Calcul ”Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca,
în domeniul Modelare numerică


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată,
în cadrul Aparatului Funcțional – Serviciul Contabilitate

Proces verbal selecție dosare

Rezultatele finale


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific I la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie contemporană - Relații politico-militare în epoca contemporană (1918-1948)

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. Specialitatea Specialitatea Istorie modernă - Evoluția Transilvaniei în sec. al XIX-lea

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II, 1/2 normă, la Centrul de Studii Transilvane Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie modernă - Istoria Transilvaniei între secolele XVIII-XX


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie moderna - Evoluția Transilvaniei în sec. al XIX-lea

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific la Institutul de Calcul "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca. Domeniul analiză numerică, metode numerice pentru ecuații diferențiale ordinare și cu derivate parțiale.

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de cercetător științific II la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie literară.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de cercetător științific, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca. Specialitatea Istorie literară.

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de asistent de cercetare, perioadă determinată, la Institutul de Lingvistică "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca. Specialitatea filologie-paleografie

Rezultate concurs


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Aparatului Funcțional - Serviciul Contabilitate

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate proba interviu

REZULTAT FINAL


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Referent, gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Aparatului Funcțional – Secretariat

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Proces verbal de soluționare a contestației pentru proba scrisă

Rezultate proba interviu

Proces verbal soluționare contestații proba interviu

Rezultate finale concurs referent


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Aparatului Funcțional – Serviciul Contabilitate

Proces verbal selecție dosare

Rezultate proba scrisă


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I la Institutul de Istorie "George Barițiu" Cluj-Napoca. specialitatea Istoria culturii in epoca contemporană

Rezultate


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific II, l/2 normă la Colectivul din Cluj-Napoca al Institutului de Speologie "Emil Racoviță", specialitatea geologie


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific la Institutul dc Calcul "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca, în domeniul analiză numcrică, metode numerice pentru ecuații diferențiale ordinare și cu derivate parțiale

Tematica concursului


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I la Institutul dc Calcul "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca, în domeniul modelare numerică, metode Monte-Carlo


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific I la Institutul de Lingvistică și lstorie Literară "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca, specialitatea istorie literară


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific III, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și lstorie Literară "Sextil Pușcariu" Cluj-Napoca, specialitatea dialectologie

Tematica concursului


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Inspector de specialitate, gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată, în cadrul Aparatului Funcțional – Serviciul Contabilitate

PROCES-VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de Referent, gradul I, 1/2 normă, perioadă determinată, în cadrul Aparatului Functional

PROCES-VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL


Academia Română Filiala Cluj-Napoca anuntă scoaterea la concurs a postului de conducere, director la Biblioteca Academiei Române Filiala Ciuj-Napoca


PROCES-VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTAT PROBA SCRISA

REZULTAT PROBA INTERVIU

REZULTAT FINAL


PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI
DE ASISTENT I, PERIOADA DETERMINATA

Rezultate proba scrisă

Rezultate finale


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare la Institutul de Cercetări Socio-Umane ”Gheorghe Șincai” Târgu-Mureș, specialitatea istoria premodernă a Transilvaniei, secolele XVII – XVIII


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs un post de asistent I, normă întreagă, perioadă determinată, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str.Republicii nr.9, scoate la concurs două posturi de operator I, 1/2 normă, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

Rezultate proba scrisă si practică

Rezultate proba interviu

Rezultate finale

 


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III, 1/2 normă, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, specialitatea dialectologie


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III, 1/2 normă, perioadă determinată, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca, specialitatea istorie literară


 

Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, specialitatea astrofizică
în domeniul radio