Achizitii Publice

Resurse umane

Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de Auditor gradul I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,
în cadrul Aparatului Funcţional.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific I la Institutul de Arheologie si Istoria Artei Cluj-Napoca, specialitatea Preistorie - Arheologia epocii bronzului in Transilvania si Banat.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific III la Institutul de Istorie ”George Barițiu” specialitatea Istorie contemporană - Istorie politică: Istoria grupurilor etno-culturale in epoca contemporană.


Academia Română Filiala Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător ştiinţific II la Institutul de Istorie ”George Barițiu” – Departamentul de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca, Specialitatea Psihologie.

REZULTATE FINALE


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de de asistent I, normă întreagă, perioadă determinată, în cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca.

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, scoate la concurs un post de Auditor gradul I, cu normă întreagă, pe durată determinată, în cadrul Aparatului Funcţional.

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATE FINALE


Academia Română Filiala Cluj-Napoca cu sediul în str. Republicii nr. 9, anunţă scoaterea la concurs a postului contractual vacant de director adjunct la Institutul de Istorie "George Bariţiu" Cluj-Napoca - Departamentul de Cercetări Socio-Umane

PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS

REZULTATE FINALE