REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ŞI FUNCTIONARE
A FILIALEI CLUJ.NAPOCA A ACADEMIEI ROMANE

REGULAMENTUL INTERN

 

Hotarare Adunarea Membrilor
Filialei Cluj

30.10.2013

 

CODUL DE ETICĂ

COMISIA DE ETICA

CODUL DE ETICĂ ĪN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

 

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE  

2010

2011

2012

2013

 

 

 

Granturi - rezultatele cercetarii